Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
12512813_10153809068170890_8874733454345913714_n
איזיק גינזי
עולם הנשים
<p>הרצאה מדהימההה לנשים על אהבה, אושר וזוגיות!!!</p> <p>http://www.youtube.com/watch?v=AhKpaslscvs</p> <p>הזמנה להרצאות, שאלות והכוונה - 0507479176 - דקל</p>
  • November 26, 2014
  • Report
  • Like
Chana Rudy
I wish I could get this with English translation
  • June 11, 2017
  • Report
  • Like
הרב יוסף מזרחי
הקב"ה רוצה שתהיה לנו משמעות לחיים. הוא רוצה לתת לנו אור בחיים, להכניס לנו אור לתוך החיים היבשים, הקשים, המגושמים שלנו. שנאמר בפשרת השבוע אִם-בְּחֻקֹּתַי, תֵּלֵכוּ; וְאֶת-מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ, וַעֲשׂ...
הרב יוסף מזרחי
הקב"ה רוצה שתהיה לנו משמעות לחיים. הוא רוצה לתת לנו אור בחיים, להכניס לנו אור לתוך החיים היבשים, הקשים, המגושמים שלנו. שנאמר בפשרת השבוע אִם-בְּחֻקֹּתַי, תֵּלֵכוּ; וְאֶת-מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ, וַעֲשׂ...
הרב יוסף מזרחי
מה היא יהדות בשתי מילים?
מערכת יחסים. יחסים בין בורא העולם ועם ישראל.
התורה הקדושה שלנו אינה ספר "חוקים" אלא ספר מצוות כשכל מצווה היא פתיל מחבר וקשר נצחי בין עם ישראל והקב"ה.
מעמד הר סיני היה מעמד של נ...
הרב יוסף מזרחי
אדם שמכבד את הוריו רק מפני שזה זורם לו ככה ישר מהמצפון, רק מפני שהוא מבין שזה מה שצריך לעשות - זה טוב ויפה, אך זה עדיין לא מושלם. הוא הצליח להשיג רק את הרובד השטחי, את העטיפה החיצונית. אך עיקר קיום המ...
הרב יוסף מזרחי
הקב"ה רוצה שתהיה לנו משמעות לחיים. הוא רוצה לתת לנו אור בחיים, להכניס לנו אור לתוך החיים היבשים, הקשים, המגושמים שלנו. שנאמר בפשרת השבוע אִם-בְּחֻקֹּתַי, תֵּלֵכוּ; וְאֶת-מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ, וַעֲשׂ...
הרב יוסף מזרחי
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב יוסף מזרחי
ביום סגריר עמד רבי יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', תחת גגון בפתח חנות מכולת, ששימש לו מחסה מפני הגשם שירד בעוז. אחרי שהות קלה, נכנס אל החנות פנימה וביקש לקנות לעצמו קופסת גפרורים. אף שהגפרורים לא ה...
הרב יוסף מזרחי
יהודי חוזר בתשובה, נדמה לו שזה בכיס שלו. עברתי מה שעברתי, שקלתי, בדקתי, עכשיו אני בטוח שזו הדרך ומכוח זה אני פה. אך לא! כמה יש שהיו והם כבר לא. כמה נפלו מן הדרך רח"ל. צריך להודות שזוכים כל יום מחדש לר...
הרב יוסף מזרחי
מלמד הצדיק הגאון הרב מנחם מנדל מקוצק זצ"ל יסוד עצום לזכור בכל צעד בחיינו: "אם חייבים אנו להסתיר דבר ולשמרו בסוד - נמצא שאין אנו נוהגים כשורה."
ואם אנחנו חושבים שאפשר להעלים ולהסתיר את מעשינו, עלינו לז...
View More