Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
189571_10151137191129406_1389102035_n
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
בחג-השבועות בבוקר קוראים בבתי-הכנסת את עשרת הדברות מתוך ספר-התורה.
כל הנוכחים עומדים על רגליהם ומקשיבים לקריאה.
חכמינו אמרו, ששמיעת עשרת הדברות בשבועות נחשבת לנו כאילו אנו עומדים לפני הר-סיני
ושומעים את...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
אנשים נוטים להיות נימוסיים בחברה ובמקום העבודה, ולא נמנעים מלהאיר פנים, מלהחמיא ולהודות,
אבל בבית הם מרשים לעצמם להתפרץ, להעיר ללא מחשבה, לבקר.
אמנם בבית האדם אמור להיות טבעי יותר באופן התנהגותו,
ללא ק...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
בימי ספירת העומר זה זמן מיוחד שמאפשר לנו להשיג דרגות רוחניות,
צמיחה עצמית,-להשתדל כל יום לחשוב מה צריך לעשות לא לבזבז את הימים-החיים.
הצורך לצמיחה עצמית בא לידי ביטוי, בתיאורו של אברהם אבינו בתורה:
"ואב...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
בימי ספירת העומר זה זמן מיוחד שמאפשר לנו להשיג דרגות רוחניות,
צמיחה עצמית,-להשתדל כל יום לחשוב מה צריך לעשות לא לבזבז את הימים-החיים.
הצורך לצמיחה עצמית בא לידי ביטוי, בתיאורו של אברהם אבינו בתורה:
"ואב...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
ל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה בספירת העומר והוא חל בי"ח באייר.
היום המיוחד והקדוש:
"ל"ג בעומר" הוא יום הנוהגים בו מנהגי שמחה ושירה.
בעיקר יום זה בא לידי ביטוי במדורות גדולות המאירות את השמים. עיקר ה...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
יש בידינו נבואות שלפיהן לקראת אחרית הימים,
המאבק העיקרי של עם ישראל יהיה בעיקר בבני ישמעאל.
בעבר הדבר לא היה כך:
כשבוחנים את ההיסטוריה רואים שעיקר הסבל של עם ישראל הגיע דווקא מהנצרות.
דווקא בארצות האסלאם ע...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
כאשר האדם שומר על פיו, מלבד איכות חייו המרוממת הוא זוכה לשכר רב מן השמים.
וכך כתב הגר"א באגרתו: "כל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער".
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
הלל הזקן הלך לטייל על שפת הנהר כשלפתע הוא הבחין במחזה מוזר למדי: "גולגולת שצפה על פני המים.,"
הוא פנה ישירות אל הגולגולת ואמר שש מילים בארמית:
"על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון."
בעברית, "את טבעת בגלל ש...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
האם אתה באמת אוהב, או שאתה אוהב רק את עצמך,
וזו הדרך שלך לשמח את עצמך?
יש מבחן-עצמידי פשוט לברר זאת:
אשתך אמורה להגיע הביתה בעוד שעתיים, היא הלכה לקניות אחרי העבודה, או שסתם יצאה לאיזשהו מקום.
אתה נמצא ב...
Rabbi Zamir Cohen הרב זמיר כהן
אהבה אמיתית - מהי?
אדם שאוהב את הזולת הוא אדם מאושר.
אדם שלא זכה לחוש מימיו רגשות אהבה אמיתית כלפי זולתו – הוא אדם מסכן.
מה זו אהבה?
אהבה זו התשוקה לגרום נחת רוח לזולת.
כאשר אוהבים אדם – רוצים מאד שיהי...
View More