Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
403424_331946170217696_9784849_n
הרב יגאל כהן
בוקר טוב
היהדות מייחסת לחינוך ולהעברת הזהות היהודית לכל הדורות חשיבות עליונה.
כאן בדיוק טמון סוד הישרדותו של העם היהודי,אחרי כל
הסבל הצרות הפוגרומים ...
יהודים זכרו תמיד, כי אין ערך עליון מאשר לגדל דור י...
הרב יגאל כהן
יהי רצון מלפניך אבינו שבשמים
שנזכה לשנה גשומה שנה של גשמי ברכה-
רק בבריאות ושמחה.
לאור ולא לחושך ,אמן
לשדות ולא בתוך הבתים,אמן
לברכה ולא לקללה,אמן
לחיים ולא למוות .אמן
הרב יגאל כהן
יש בידינו נבואות שלפיהן לקראת אחרית הימים,
המאבק העיקרי של עם ישראל יהיה בעיקר בבני ישמעאל.
בעבר הדבר לא היה כך:
כשבוחנים את ההיסטוריה רואים שעיקר הסבל של עם ישראל הגיע דווקא מהנצרות.
דווקא בארצות האסלאם ע...
הרב יגאל כהן
אל ראש ישיבת פוניבז' הגרא"מ שך זצוק"ל, הגיע יהודי שביקש סגולה לישועה.. "אל תסתובב כל היום עם "קפידות" על בני אדם" אמר לו הרב, "סגולה שכוחה יפה הן לגוף והן לנשמה, והיא צריכה להתחיל בבוקרו של יום."
רוצים...
הרב יגאל כהן
האם אתה באמת אוהב, או שאתה אוהב רק את עצמך,
וזו הדרך שלך לשמח את עצמך?
יש מבחן-עצמידי פשוט לברר זאת:
אשתך אמורה להגיע הביתה בעוד שעתיים, היא הלכה לקניות אחרי העבודה, או שסתם יצאה לאיזשהו מקום.
אתה נמצא ב...
הרב יגאל כהן
ההתפתחות הטכנולוגית העניקה לאדם את המתנה היקרה ביותר, את הזמן. כדי לבצע את כמות הפעולות שמבצע אדם ממוצע בן ימינו במהלך שנות חייו, נדרש הוא היה לפני מספר דורות לחיות כ-300 שנה.
הרפואה האריכה את חייו של ה...
הרב יגאל כהן
מדוע אומרים, חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה?
משם שהם יתברך נותן את התורה,
והקבלה נעשית כל אחד לפי הכלי שלו, לפי הכלי שבנה והכין כך יקבל את התורה.
"כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, ...
וכל העוסק ב...
הרב יגאל כהן
נחגוג את ל"ג בעומר - היום ה-33 לספירת העומר. כל יום בעומר מגלם מידה קבלית אחרת. מידתו של ל"ג בעומר היא 'הוד שבהוד', שמהותה הכרה בהודו ובגדולתו של אלוקים. המילה הוד קרובה למילה הודיה. ל"ג בעומר הוא יום...
הרב יגאל כהן
אני לא צבוע, אני יודע שאני עושה עבירות, אז למה שפתאום, אשחק אותה "מסורתי ומכבד" ואמנע מעוד עבירה"
"ובכלל, מה זה משנה כבר לאלוקים, כמה עבירות אני עושה, הכול הרי מגיע מאותה סיבה - בגלל ההורים שהוא נתן ל...
הרב יגאל כהן
ילדים אינם אויבים, וחינוכם אינו פועל בסגנון מלחמתי.
נכון שקשה להשאר אדישים מול התנהגות של ילד שאינו מציית או מזלזל ברצון הוריו,
אך מי אמר שעלינו להישאר אדישים?
מאדישות ועד מלחמה קיים מרווח רב.
במקום להלחם...
View More