Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
40203aff6ccb743ba2bdb8c9a8c449d4_1024
ישראלים בשיקגו
חשוב מאד להרבות בנתינת צדקה.
לעורר מודעות כך שבכל בית יהודי תהיה קבועה קופת צדקה
כדאי כל יום לתת צדקה לפני כל דבר שעושים להצלחה ,
וכו כתוב
"צדקה תציל ממות "
מצוות צדקה נחשבת גם כסגולה מיוחדת לקירוב הגאולה.
ישראלים בשיקגו
"ואהבת לרעך – כמוך"
להיות אוהב ונאהב - זו הרגשה נפלאה.
האהבה מוסיפה לאדם הרבה שמחה.
אתה נמצא עם אנשים, שאפילו אינך מכיר, ועליך להרגיש בלב שאתה מחובר עם כולם!
אכן, כן. וגם לאהוב את כולם! לרצות שלכל אחד מהנ...
ישראלים בשיקגו
יש בידינו נבואות שלפיהן לקראת אחרית הימים,
המאבק העיקרי של עם ישראל יהיה בעיקר בבני ישמעאל.
בעבר הדבר לא היה כך:
כשבוחנים את ההיסטוריה רואים שעיקר הסבל של עם ישראל הגיע דווקא מהנצרות.
דווקא בארצות האסלאם ע...
Lewis Smith
Tgdffsfgdshvsdtgddsdgssgdsddghddgcre
  • March 7, 2017
  • ·
  • Report
  • ·
  • Like
ישראלים בשיקגו
כאשר האדם שומר על פיו, מלבד איכות חייו המרוממת הוא זוכה לשכר רב מן השמים.
וכך כתב הגר"א באגרתו: "כל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער".
ישראלים בשיקגו
אל ראש ישיבת פוניבז' הגרא"מ שך זצוק"ל, הגיע יהודי שביקש סגולה לישועה.. "אל תסתובב כל היום עם "קפידות" על בני אדם" אמר לו הרב, "סגולה שכוחה יפה הן לגוף והן לנשמה, והיא צריכה להתחיל בבוקרו של יום."
רוצים...
ישראלים בשיקגו
האם אתה באמת אוהב, או שאתה אוהב רק את עצמך,
וזו הדרך שלך לשמח את עצמך?
יש מבחן-עצמידי פשוט לברר זאת:
אשתך אמורה להגיע הביתה בעוד שעתיים, היא הלכה לקניות אחרי העבודה, או שסתם יצאה לאיזשהו מקום.
אתה נמצא ב...
ישראלים בשיקגו
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
ישראלים בשיקגו
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
ישראלים בשיקגו
קישוט עשבים -
יש שנהגו לשטוח עשבים בבית הכנסת ובבית,
ביום חג השבועות זכר למתן תורה שהיה בהר מלא ירק,
מנהגנו הוא לקשט בשושנים ובפרחים את ספר התורה, את התיבה ועוד מקומות בבית הכנסת.
וכן מקשטים את הבית בפרחי...
ישראלים בשיקגו
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
View More