Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
888099-5
טובה
זכרו! האדם הוא המוח שלו. המחשבות שלו.
והמוח שלך הוא אתה האמיתי שלך.

המוח הוא מה שמבדיל בין בני האדם. והאדם הוא התוצר של התוכן שבמוחו.

אנחנו בוחרים מה להכניס לתוכו- דברים טהורים או קדושים.
טובה
צריך להתענות ביום כיפור ולהתנזר לחלוטין מחמישה דברים: אכילה, שתייה, רחיצה וסיכה, נעילת נעלי עור ומתשמיש המיטה (אישות).

איסור אכילה ושתייה תקף ביחס לכל כמות של אכילה ושתייה אפילו קטנה ביותר ולכן גם אין ל...
טובה
הנביא יחזקאל משפט תוכחה חמור מאוד:
"ויאמר אלי (ה'): עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, ותימלא הארץ דמים והעיר מלאה מוטה.
כי אמרו עזב ה' את הארץ ואין ה' רואה".
למה מלאה הארץ דמים? למה חרב שולטת בארץ?
...
טובה
היצר הרע תמיד יגיד לך "תדחה הכל למחר"...
ממחר תתחיל לעשות תשובה,
ממחר תתחיל לשמור שבת,
ממחר תתחיל לשמור על העיניים,
ממחר תתחילי להתלבש בצניעות,
ממחר תתחיל ללמוד תורה...
הוא תמיד ינסה לדחות אותך, אפילו רק בי...
טובה
פחדים קיימים בכל תחומי החיים

בנושאי פרנסה, בהתמודדות עם החברה ועוד,
בכל אלו, אם נזכור תמיד שה' נמצא איתנו, הוא המוביל את דרכנו והוא המסייע לנו,

באופן זה נוכל לעמוד במשברים.
טובה
אומרים שלא כל יום פורים,
אבל גם לא כל יום אלול.
נצלו את ההזדמנות האדירה הזו,

את החודש הזה שהמלך בשדה, ממש לידכם, כאן ועכשיו!
טובה
ראש חודש אלול

החודש נפתח בפרשת ראה,
רְאֵה, אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם--הַיּוֹם: בְּרָכָה, וּקְלָלָה.
אֶת-הַבְּרָכָה--אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ, אֶל-מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם, הַי...
טובה
לכולנו יש צרות.. בעיות.. חובות...
נו אז איך אפשר להיות בשמחה?....
על זה עונה לנו התורה הקדושה "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם..." אתה רוצה להיות בשמחה?
להיות מאושר?..
תכניס לעצמך לראש שה' יתברך... מלך מלכי המלכים...
טובה
חשבון-נפש צריך להיות אישי.

לא להכות על חזה הזולת.
קודם-כול צריך יהודי לבקר את עצמו.

ביקורת עצמית מביאה בניין, תיקון והתחדשות, ואילו השפלת הזולת גורמת את ההפך.
טובה
רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שאמונה היא תוצאה של אמת

ברגע שאדם לומד ומכיר את האמת – שהוא כלום בלעדי הבורא

ושהקב"ה הוא הזן ומפרנס אותו, הוא המחיה אותו, הוא הכל בכל רגע בחייו, הוא מי שהעניק ומעניק לו כוחות,...
   likes this.
כל ישראל ערבים
בדיקה
  • August 18, 2016
  • ·
  • Report
  • ·
  • Like
View More