Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
311183_348850201878603_1125634580_n
הרב יוסף פורטל
מלמדים המקובלים הנשמה היא כמו נר,
"נר ה' נשמת אדם", וכמו השלהבת שעולה למעלה ורוצה להתקרב אל ה' ככה גם הנשמה.
כל הזמן מתגעגעת רוצה להקרב לבורא עולם. רק שהגוף מפריע לה, הוא קשור לחומר, הוא רוצה את התאוו...
הרב יוסף פורטל
שְׁמַע יִשרָאֵל ה' אֱלהֵינוּ ה' אֶחָד:
- הוּא אֱלהֵינוּ הוּא אָבִינוּ. הוּא מַלְכֵּנוּ הוּא מושִׁיעֵנוּ. וְהוּא יושִׁיעֵנוּ וְיִגְאָלֵנוּ שֵׁנִית וְיַשְׁמִיעֵנוּ בְּרַחֲמָיו לְעֵינֵי כָּל חַי לֵאמר.
בקר...
הרב יוסף פורטל
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
הרב יוסף פורטל
סיפרה לי אשה אחת
בשנים האחרונות אני קוראת לבן השש שלי 'מסורבל'.
הוא מתעורר בבוקר ולוקח לו שעות להתארגן.
אני מתביישת לספר לך שאפילו כיניתי אותו 'צב'.
היום החלטתי לעשות שינוי, ואני מתכוונת לנסות להשתמש במיל...
bello kolo
i have something very serious to tell you contact me with this  ID bellokolo205@gmail.com
  • September 23, 2017
  • ·
  • Report
  • ·
  • Like
הרב יוסף פורטל
קונה עולמו בשעה אחת" - רבי יהודה הנשיא בכה ואמר, בשעה אחת של תשובה אפשר לקנות את העולם. ולקבל עולם הבא. זה כל כך קל,
הפירוש הרגיל של המילה "שעה" מדבר על זמן כלומר שעה כחלק מזמן. אולם למילה זו יש פירוש נ...
הרב יוסף פורטל
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב יוסף פורטל
ביום סגריר עמד רבי יוסף שלמה כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', תחת גגון בפתח חנות מכולת, ששימש לו מחסה מפני הגשם שירד בעוז. אחרי שהות קלה, נכנס אל החנות פנימה וביקש לקנות לעצמו קופסת גפרורים. אף שהגפרורים לא ה...
הרב יוסף פורטל
יהודי חוזר בתשובה, נדמה לו שזה בכיס שלו. עברתי מה שעברתי, שקלתי, בדקתי, עכשיו אני בטוח שזו הדרך ומכוח זה אני פה. אך לא! כמה יש שהיו והם כבר לא. כמה נפלו מן הדרך רח"ל. צריך להודות שזוכים כל יום מחדש לר...
הרב יוסף פורטל
מלמד הצדיק הגאון הרב מנחם מנדל מקוצק זצ"ל יסוד עצום לזכור בכל צעד בחיינו: "אם חייבים אנו להסתיר דבר ולשמרו בסוד - נמצא שאין אנו נוהגים כשורה."
ואם אנחנו חושבים שאפשר להעלים ולהסתיר את מעשינו, עלינו לז...
הרב יוסף פורטל
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
View More