Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
69667_553452014672587_127846489_n
הרב אלי עמר
"כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל"
בעזרת גשר אדם חוצה את המים השוטפים, שהם אתגרי החיים.
אולם יש כלל: שלא יפחד כלל!
בעזרת אמונה האדם יצליח לחצות את הגשר ולעמוד בצורה איתנה מול כל עולם ..
כל הנסי...
הרב אלי עמר
מרוץ מטורף ומסחרר של עשיה –
צעידה עקבית בנתיבות הריטואל הקבוע של עבודה,
בנקים, אוכל, שתיה, שינה, שוב עבודה,
מנוחה קצרה, סידורים, עיסוקים שונים וחוזר חלילה...
האם אלו הם החיים עצמם?!
ואולי בתוך דהרת קיום הח...
הרב אלי עמר
מי מאיתנו לא מוצא את עצמו לפעמים מעוניין מאוד לעשות איזה צעד בחיים, צעד של התקרבות,
לקבל איזו קבלה קטנה ולהחליט החלטות חשובות?
אבל פעמים רבות מדי, המחסום המרכזי של האדם אינו קיים במציאות אלא נמצא בליבו פ...
הרב אלי עמר
וכל הזהיר במצות הצדקה, הרי היא מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה', שנאמר (בראשית יח), "למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בזכות הצדקה, ש...
הרב אלי עמר
משהו מדהים שממש רואים שבורא העולם - כתב את התורה הקדושה ( וכן נתן לנביאים רוח הקודש לכתוב את הנביאים,והכתובים)
כתוב במגילת רות " וְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד "
ְיִשַׁי הוֹלִיד אֶת דָּוִד = 796
796 = בְחַ...
הרב אלי עמר
אדם הזוכה להשליט את המוח – הנשמה השכלית,
על הלב – הרוח הרגשית,
ואת שניהם יחד על הכבד, על התאוות,
הרי הוא בבחינת 'מלך'.
מח, לב, כבד, -ראשי תיבות 'מלך'.
זהו המלך האמיתי השולט בכל חלקי נשמתו,
והוא האדם הנ...
הרב אלי עמר
עיניני חג השבועות
**נוהגים לעטר את בתי הכנסת ובתי המגורים בעשבים ובענפי עץ, שושנים, פרחים ובשמים.
**יש ללבוש בגדים נאים לכבוד יום טוב.
**אחד מעיקרי ההכנה לקראת חג השבועות –
לקיים המצוה של "ואהבת לרעך כמוך...
הרב אלי עמר
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
הרב אלי עמר
איך עולים בעבודת ה'? מכשול עיקרי שעוצר רבים מלהתחיל או אפילו להתקדם הלאה, הוא ההרגשה שהמטרה "גדולה עלינו". בחלומו המפורסם של יעקב אבינו, הקב"ה מראה לו סולם מוצב ארצה וראשו בשמים. מכאן מלמדים חז"ל שצמי...
הרב אלי עמר
כלל ויסוד כל התורה כולה, הוא שצריכין להיזהר מאוד לבלי להטעות את עצמו בזה העולם, כי העולם הזה מטעה את האדם לגמרי, וכמו שבכל הקנינים והמשא ומתן, צריכין להיות נזהר מאונאות והטעאות, כמו כן בעיקר הקנין של ה...
View More