Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
563412_10151509169649047_1030853447_n
הרב יצחק פנגר
לא במקרה קוראים אנו בחג השבועות את "מגילת רות".
זוהי המגילה המתארת את פרשת התקרבותה המופלאה של רות, שהיתה מתחילה בת נכר, לעם הקודש.
רות מלמדת אותנו מה גדולה הזכות להימנות על בני עם ה'. כאשר רות ביקשה לה...
הרב יצחק פנגר
לקחים מיום לג' בעומר.
כל הארץ הייתה מדורות מדורות. מנהג מוזר, לא?
במהלך הלימוד שלמד רבי שמעון בר יוחאי ביום האחרון לחייו, עם חבריו, תמצת להם את תמצית חייו:
נשמתי, עליו (-על אלוקי) להוטה ובו דבוקה.
אכן, ה...
הרב יצחק פנגר
היום חל יום הילולוא של רבי מאיר בעל הנס
לברוריה ובעלה, רבי מאיר, היו שני בנים שמתו ביום שישי אחד לפני כניסת השבת.
ברוריה החליטה לא לספר לבעלה על האסון עד צאת השבת, מכיוון שאסור לאדם לערוך לוויה בשבת או...
הרב יצחק פנגר
בבית הקפה של עיירה אחת, נהגו קבוצת אנשים לצחוק על חשבונו של מי שנחשב לטמבל של העיירה.
המסכן, היה חי מנדבות ולפעמים מאיזה עבודה קטנה מזדמנת.
כל יום היו קוראים לו לבית הקפה והיו נותנים לו לבחור בין מטבע ג...
הרב יצחק פנגר
אל הרב הגיע אדם ביש מזל,
ותינה לפניו את צערו:
פרנסתו דחוקה מאוד, מן הבוקר עד הערב עובד הוא בחנותו, ולבסוף, מאזן השנה מגלה שאך הפסדים היו נחלתו!
"ואיך היה המצב בשנה שעברה?",
שאל הרב. "קשה מאד הפסדים עצומים...
הרב יצחק פנגר
אל הרב הגיע אדם ביש מזל,
ותינה לפניו את צערו:
פרנסתו דחוקה מאוד, מן הבוקר עד הערב עובד הוא בחנותו, ולבסוף, מאזן השנה מגלה שאך הפסדים היו נחלתו!
"ואיך היה המצב בשנה שעברה?",
שאל הרב. "קשה מאד הפסדים עצומים...
הרב יצחק פנגר
סגולתה המיוחדת של מצוות המזוזה
בתלמוד מסופר על אונקלוס, אחיינו של קיסר רומי, שהתגייר. הקיסר לא אהב את העובדה שאחיינו החליט להצטרף לעם היהודי המובס והמוכה, והוא שלח גדוד חיילים לתפוס אותו ולהביאו לרומי כ...
הרב יצחק פנגר
אנחנו יוצאים למכולת, פוגשים את השכנים ועוטים מסיכה:
"מה נשמע?" "טוב תודה".
הולכים לאסיפת הורים, פוגשים את ההורים האחרים:
"מה נשמע?" "מצוין, אצלי הכל בסדר!"
בעבודה עם הקולגות: כנ"ל ולאורך כל היום כולו, עוט...
הרב יצחק פנגר
עיניני חג השבועות
**נוהגים לעטר את בתי הכנסת ובתי המגורים בעשבים ובענפי עץ, שושנים, פרחים ובשמים.
**יש ללבוש בגדים נאים לכבוד יום טוב.
**אחד מעיקרי ההכנה לקראת חג השבועות –
לקיים המצוה של "ואהבת לרעך כמוך...
הרב יצחק פנגר
בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה . אשתו הרבנית-כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. ע...
View More