Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
563412_10151509169649047_1030853447_n
הרב יצחק פנגר
רוצה להיות עשיר?
"לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו"
שנאמר: "ולאברהם היטיב בעבורה."
לכן למדו חז"ל אם רצונו של אדם באשר הוא להיטיב עם עצמו ופרנסתו ידאג להיטי...
הרב יצחק פנגר
אדם אחד הגיע לסופרמרקט שהיה מלא באנשים,
והתחיל לעשות קניות לשבת ולמלא את העגלה שלו במוצרים. וכשהגיע למוצר האחרון,
אמר לקופאית ולאנשים שהמתינו אחריו,
סליחה אני שכחתי משהוא, ורץ להביא עוד מוצר, כשחזר שוב ל...
הרב יצחק פנגר
יהודי מבוגר, שבכל התנהלותו התנהג בצורה די פשוטה,
אולם כשהגיע לברכת המזון,
הוא בירך כאחד מחסידי עליון,
בצורה שלא תאמה כלל את הנהגות חייו:
"הייתי ילד כבן שתים עשרה בחדר בפולניה. י
ום אחד בא לחזק אותנו הגא...
הרב יצחק פנגר
לא במקרה קוראים אנו בחג השבועות את "מגילת רות".
זוהי המגילה המתארת את פרשת התקרבותה המופלאה של רות, שהיתה מתחילה בת נכר, לעם הקודש.
רות מלמדת אותנו מה גדולה הזכות להימנות על בני עם ה'. כאשר רות ביקשה לה...
הרב יצחק פנגר
לקחים מיום לג' בעומר.
כל הארץ הייתה מדורות מדורות. מנהג מוזר, לא?
במהלך הלימוד שלמד רבי שמעון בר יוחאי ביום האחרון לחייו, עם חבריו, תמצת להם את תמצית חייו:
נשמתי, עליו (-על אלוקי) להוטה ובו דבוקה.
אכן, ה...
הרב יצחק פנגר
היום חל יום הילולוא של רבי מאיר בעל הנס
לברוריה ובעלה, רבי מאיר, היו שני בנים שמתו ביום שישי אחד לפני כניסת השבת.
ברוריה החליטה לא לספר לבעלה על האסון עד צאת השבת, מכיוון שאסור לאדם לערוך לוויה בשבת או...
הרב יצחק פנגר
בבית הקפה של עיירה אחת, נהגו קבוצת אנשים לצחוק על חשבונו של מי שנחשב לטמבל של העיירה.
המסכן, היה חי מנדבות ולפעמים מאיזה עבודה קטנה מזדמנת.
כל יום היו קוראים לו לבית הקפה והיו נותנים לו לבחור בין מטבע ג...
הרב יצחק פנגר
אל הרב הגיע אדם ביש מזל,
ותינה לפניו את צערו:
פרנסתו דחוקה מאוד, מן הבוקר עד הערב עובד הוא בחנותו, ולבסוף, מאזן השנה מגלה שאך הפסדים היו נחלתו!
"ואיך היה המצב בשנה שעברה?",
שאל הרב. "קשה מאד הפסדים עצומים...
הרב יצחק פנגר
אל הרב הגיע אדם ביש מזל,
ותינה לפניו את צערו:
פרנסתו דחוקה מאוד, מן הבוקר עד הערב עובד הוא בחנותו, ולבסוף, מאזן השנה מגלה שאך הפסדים היו נחלתו!
"ואיך היה המצב בשנה שעברה?",
שאל הרב. "קשה מאד הפסדים עצומים...
הרב יצחק פנגר
סגולתה המיוחדת של מצוות המזוזה
בתלמוד מסופר על אונקלוס, אחיינו של קיסר רומי, שהתגייר. הקיסר לא אהב את העובדה שאחיינו החליט להצטרף לעם היהודי המובס והמוכה, והוא שלח גדוד חיילים לתפוס אותו ולהביאו לרומי כ...
View More