Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
10906334_10152967255549651_7172776103716594689_n
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
כדי שעני יתבייש בעניותו בפני עשירים הוא נדרש תחילה לראות בעוני חסרון ובעושר מעלה, שאם אין העושר נחשב בעיניו שוב אין הוא מתבייש בעוניו אף בפני עשירים ממנו, שהרי אדם שאינו רואה בעוני חסרון אינו אדם חסר,...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
שאלה א' - מהו המחיר שהורים מוכנים לשלם עבור רפואת בנם?
שאלה ב' - מה המחיר שילדים מוכנים לשלם עבור כיבוד הוריהם?
גובה ההפרש ביניהם מלמד על המרחק אותו אנו נדרשים לגמוע בדרכנו אל השלמות.
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
ההתפתחות הטכנולוגית העניקה לאדם את המתנה היקרה ביותר, את הזמן. כדי לבצע את כמות הפעולות שמבצע אדם ממוצע בן ימינו במהלך שנות חייו, נדרש הוא היה לפני מספר דורות לחיות כ-300 שנה.
הרפואה האריכה את חייו של ה...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
זכרונות מאפריקה - סיפור לחג השבועות.
עם סיום ההרצאה יצאתי לגינת המלון כדי להתאוורר מעט. הנוף הכפרי של איטליה השתקף מתוך מימי האגם שלמרגלותי.
הוא ישב על כורסת נצרים. נראה שגם הוא זקוק למנוחה. עיניו עצומו...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
מה למדתי ממוחמד עלי?
לא תמיד ההגעה למטרה מוגדרת כ"טוב". כדי שתוגדר כך על המטרה לקדם את זה שהגיע אליה אל שאר מטרותיו. אם לא, הופכת ההגעה למטרה ל"רע", ומוחמד עלי יוכיח.
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
קשה להיות יהודי...
לפני חודשיים התראיין הסופר דויד גרוסמן לרשת הטלויזיה "יורוניוז".
כשנשאל על החרמת מוצרים שיוצרו בישראל השיב גרוסמן:
"סימון המוצרים הוא מוצדק בעיני... האיחוד האירופי אימץ את ההחלטה לס...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
סיפור ליום השואה...
סיפר רב אחד, שבשכונתו היה יהודי מבוגר שבכל התנהלותו התנהג בצורה מאוד פשוטה, אולם כשהגיע לברכת המזון, הוא בירך כאחד החסידים אשר בארץ, אותו רב, ניגש אליו ושאלו. מהו סוד ההנהגה שלך שכש...
View More