Sign Up
zlaz helps you connect and share with the Lecturers and people in your life.
10906334_10152967255549651_7172776103716594689_n
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
על חיים המבוססים על קיום המצוות,
על חיים שיסודם יראת ה' ואהבת ה',
אמר קוהלת: "כי זה כל האדם".
יש בדברים הללו מעין קריאה לאדם:
אתה, בן אדם,
הינך משקיע משאבים למטרת שיפור תנאי מגוריך וצורת חייך,
אולם אם תרצה ל...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
חיבים לעשות הכל בשביל אחדות העם ואהבת ישראל .
מסופר על רבי אלכסנדרי, שנכנס לעיר אחת, והכריז שיש לו תרופה, עבור מי שרוצה לזכות באריכות ימים.
התאספו סביבו אנשים רבים, ובקשו את תרופת הפלא לאריכות ימים.
אמר ל...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
כדי שעני יתבייש בעניותו בפני עשירים הוא נדרש תחילה לראות בעוני חסרון ובעושר מעלה, שאם אין העושר נחשב בעיניו שוב אין הוא מתבייש בעוניו אף בפני עשירים ממנו, שהרי אדם שאינו רואה בעוני חסרון אינו אדם חסר,...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
שאלה א' - מהו המחיר שהורים מוכנים לשלם עבור רפואת בנם?
שאלה ב' - מה המחיר שילדים מוכנים לשלם עבור כיבוד הוריהם?
גובה ההפרש ביניהם מלמד על המרחק אותו אנו נדרשים לגמוע בדרכנו אל השלמות.
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
ההתפתחות הטכנולוגית העניקה לאדם את המתנה היקרה ביותר, את הזמן. כדי לבצע את כמות הפעולות שמבצע אדם ממוצע בן ימינו במהלך שנות חייו, נדרש הוא היה לפני מספר דורות לחיות כ-300 שנה.
הרפואה האריכה את חייו של ה...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
זכרונות מאפריקה - סיפור לחג השבועות.
עם סיום ההרצאה יצאתי לגינת המלון כדי להתאוורר מעט. הנוף הכפרי של איטליה השתקף מתוך מימי האגם שלמרגלותי.
הוא ישב על כורסת נצרים. נראה שגם הוא זקוק למנוחה. עיניו עצומו...
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
מה למדתי ממוחמד עלי?
לא תמיד ההגעה למטרה מוגדרת כ"טוב". כדי שתוגדר כך על המטרה לקדם את זה שהגיע אליה אל שאר מטרותיו. אם לא, הופכת ההגעה למטרה ל"רע", ומוחמד עלי יוכיח.
הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy
View More